ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 3 4 5 6 7 >
การจัดทำแผนที่เส้นเสียงใน บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวกนกพร เรืองมี Kantima Ladondu Open
การผลิตไบโอดีเซลจากดินฟอกสีใช้แล้วด้วยพลังงานไมโครเวฟ นางสาวกนกพร จันทร์สุวรรณ ดร.สายสุนีย์ จำรัส Open
การบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำยางข้นด้วยระบบกลั่นพลังงานแสงอาทิตย์ (Treatment of wastewater caused by the production process of latex with solar distillation system) นางสาวกนกพร บุญเจริญ NITAS PROUKAEW Open
ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์แบคทีเรียต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน นางสาวกนกพิชญ์ เกลี้ยงเกลา DUANGKHAETITA KANJANASOPA Open
การเสริมฤทธิ์ระหว่างยาปฏิชีวนะกับสารสกัดจากใบเลี้ยงของผลจันทน์กะพ้อชนิดย่อย LS ในการต้านแบคทีเรีย นางสาวกนกรัตน์ เขียวชัย ดร. ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา Open
ระบบแนะนำการปลูกมะเขือเทศและการวิเคราะห์โรคในใบมะเขือเทศด้วยไลน์บอท นางสาวกนกวรรณ ต๊ะใจ Piyanart Chotikawanid Open
ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานเเละว่านหางจระเข้ต่อการยืดอายุเเละคุณภาพของมะม่วงสดตัดเเต่ง นางสาวกนกวรรณ แก้วแทน นิตยา อัมรัตน์ Open
ยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยนาโนเซลลูโลสสำหรับใช้เป็นวัสดุยางแผ่นคลุมแปลงในการเกษตร นางสาวกนกวรรณ แพรกสงฆ์ SUNISA SUCHAT Open
การศึกษาผลกระทบของสารควบคู่ไซเลนชนิดใหม่ต่อการกระจายตัวของซิลิกาและคุณสมบัติยาง นางสาวกนกวรรณ คลอดเพ็ญ ดร. จุฑารัตน์ อินทปัน Open
ศึกษาสมบัติของสลัดจ์ก่อนเข้าเครื่องแยกน้ำมันและศึกษาอัตราการไหลที่เหมาะสมของสลัดจ์เข้าเครื่องแยกน้ำมัน เพื่อลดการสูญเสียน้ำมันในกากตะกอนและน้ำเสีย นางสาวกนกวรรณ ช่วยทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา รักกะเปา Open
ประสิทธิภาพของโครงข่ายโลหะ-สารอินทรีย์จากทองแดงและสังกะสีด้วยกลูตาเมตเพื่อชะลอการสุกของกล้วยหอมทอง นางสาวกนกวรรณ บุญมา ผศ.ดร. ณัฐธิดา รักกะเปา Open
การพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวที่ลดรอยช้ำสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก นางสาวกนกวรรณ ปานขาว อาจารย์ศรินทิพย์ อนุรักษ์ Open
ระบบข้อมูลทรัพยากรด้านการสื่อสาร นางสาวกนกวรรณ พงษ์เกลี้ยง ยุธยา เจริญสุข Open
High performance of water base resin for waterproof paint นางสาวกนกวรรณ มิตรรัตน์ NITAS PROUKAEW Open
ศึกษาสาเหตุและลดปัญหาการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต :ฟองอากาศระหว่างชั้น นางสาวกนกวรรณ รู้เพราะจีน ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ Open
ผลของการเสริมใบชะพลูในอาหารต่อกิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในเนื้อไก่ นางสาวกนกวรรณ ฤทธิเดช ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์ Open
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปูเสริมไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลากะพง นางสาวกนกวรรณ หัสดี ดร.วิบูลย์ ป้องกันภัย Open
การตรวจวัดและจัดทำแผนที่เส้นเสียงในกระบวนการผลิต บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด นางสาวกนกศรี นวลหนู อาจารย์ จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา Open
ระบบศูนย์รวมบริการจัดงานอีเวนท์ นางสาวกนกอร กัณหาวงศ์ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ Open
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารปรับค่า pH และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสาร ลดแมงกานีสเพื่อใช้ในระบบผลิตน้ําประปา นางสาวกมลชนก สวัสดิ์ทวี Dr.Sergey Novikov Open