ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 1 2 3 4 5 >
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปกึ่งสำเร็จรูปจากผักหวานบ้านผรงสมเห็ดแค นางสาวเปมิกา พุ่มช่วย Asst.Prof. Dr.Suphatchakorn Limhengha Open
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการออกแบบอุปกรณ์จับยึดอัตโนมัติ นายริซกี หลำมาหลี Asst.Prof.Dr. Yuthapong Pianroj Open
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับใช้ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของพนักงานขับรถบรรทุก บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด นายธานี สุขบางนบ Asst.Prof.Dr. Pattama Senthong Open
ระบบซื้อขายสินค้าทางการเกษตรและประมงด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม นายณัฐชานนท์ โต๊ะหลาง Asst.Prof.Dr. Siriwan Kajornkasirat Open
แอพพลิเคชั่นสำหรับการแนะนำการเลือกสีรองพื้นสำหรับใบหน้า นางสาวศิริอาภา จันทร์หอม Asst.Prof.Dr.Jinda Kongcharoen Open
การสำรวจจันทน์กะพ้อในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 3 นายอภิสิทธิ์ ทองเอียด Asst.Prof.Dr.Theera Srisawat Open
การจัดทำข้อมูลให้บริการเป็นภาษาจีน กรณีศึกษา : โรงแรม อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ แคมป์ช้าง แอนด์ รีสอร์ท นางสาวธัญรดา เพ็งหนู A-Thipat Nitnara Open
การผลิตเม็ดพลังงานเชื้อเพลิงทอร์ริไฟร์จากลำต้นไม้ปาล์มน้ำมัน นายเกริกชัย สวนสนอง AUJCHARIYA CHOTIKHUN Open
ผลของการเสริมยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตแพะเนื้อลูกผสม นางสาวพิมพ์วิภา เชื้อบุญ BODEE KHAMSEEKHIEW Open
ผลของการเสริมผงบอระเพ็ดในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของแพะเนื้อ นางสาวปวีณนุช นะระโต BODEE KHAMSEEKHIEW Open
การเสริมยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) ในสูตรอาหารที่มีกากเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นอาหารข้นหลักต่อคุณภาพอาหารแพะเนื้อ นางสาวทัศนีย์วรรณ เกิดชู BODEE KHAMSEEKHIEW Open
แอพพลิเคชันอัจฉริยะเครื่องตรวจวัดความชื้นในดิน นายสิทธิโชค พรมแดง CHADAPUST SUDSIRI Open
นวัตกรรมการกรองน้ำด้วยสนามแม่เหล็ก นายพิสิทธ์ ไทรบุรี CHADAPUST SUDSIRI Open
Magnetic field innovation for detecting contaminate, removing of toxic residues and extending of post-harvest นางสาวภัทรวดี นุ้ยเกลี้ยง CHADAPUST SUDSIRI Open
การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ด้วยเปลือกไข่และเปลือกหอยนางรม นางสาวธัญวรัตม์ เพชรรอด CHAOWANA YIRONG Open
สารบำรุงดินจากเปลือกไข่ นางสาวศิริธร ฆังรัตน์ CHAOWANA YIRONG Open
ผลของการศึกษาการใช้โปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟท์ต่ออายุการเก็บรักษาหมึกแห้ง นางสาวเครือวัลย์ ภู่เซ่ง CHATCHAWAN CHOTIMARKORN Open
Effect of Exogenous Application of Salicylic acid on Controlling Mint Leaves Chilling Injury นางสาวกัญญารัตน์ คำนวล CHATCHAWAN CHOTIMARKORN Open
การประยุกต์ใช้แป้งข้าวมีสีดัดแปรจากกระบวนการบดโดยใช้แรงเฉือนในอาหารผู้สูงอายุ นางสาวอุไรรัตน์ แซ่ฮ่าน CHUKWAN TECHAKANON Open
การผลิตสบู่แคลเซียมจากน้ำมันปาล์มดิบ กรดไขมันจากการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบและเปลือกหอยเผาซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่น นางสาววิมลรัตน์ อ่อนสนิท Dr. Sergey Novikov Open