ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 1 2 3 4 5 >
การประเมินความร้อนและท่าทางการทำงานในการทำหมูย่างของจังหวัดตรัง นายกิตติพงษ์ แย้มสรวล Asst. Prof. Dr. Pattama Senthong Open
ผลของการไว้แขนงที่ส่งผลต่อน้ำหนักผลและคุณภาพเมล็ดมะเขือเทศ พันธุ์ 91ALBAxRUFUS นางสาวพัทธมน วิทยะพงศ์ Asst. Prof. Dr. Suchart Choengthong Open
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับคนเป็นสิว และช่วยลดรอยแผลเป็นให้จางลง (Dietary supplement products for people with acne reduction and helps reduce scars to fade.) นางสาวสุชานันท์ ทิพย์นุรักษ์ Asst. Prof. Dr. Uraiwan Werapun Open
ประเมินศักยภาพของพืชกับดักแบบขับไล่และดึงดูดเพื่อการจัดการแมลงศัตรูพืชในแปลงถั่วฝักยาว นางสาวอรุณกมล ฤทธิกูล Asst. Prof. Dr. Wigunda Rattanapun Open
องค์ประกอบทางเคมีใบของต้นมะฮอกกานี (Chemical Constituents from the Leaves of Swietenia macrophylla) นางสาวอักษราภัค เต็มภาชนะ Asst. Prof. Dr.Saranyoo Klaikiay Open
การจัดทำวีดีโอคอนเทนต์ติดตามผลงานนักเตะญี่ปุ่นที่ไปค้าแข้งในต่างแดนร่วมกับบริษัท Digital Savvy นายณัฐชานนท์ โต๊ะหลาง Asst. Prof. Dr.SIRIWAN KAJORNKASIRAT Open
กระดาษกันกระแทกฉีดพ่นสารสกัดจากเปลือกมังคุดชะลอการเน่าเสียของผลกล้วยหอม (Cushioning Paper Sprayed with Extracts from Mangosteen Peel to Delay the Spoilage of Bananas) นางสาววิลาศิณี มูณีวรรณ Asst. Prof. Dr.Watcharasuda Hualkasin Open
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปกึ่งสำเร็จรูปจากผักหวานบ้านผรงสมเห็ดแค นางสาวเปมิกา พุ่มช่วย Asst.Prof. Dr.Suphatchakorn Limhengha Open
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการออกแบบอุปกรณ์จับยึดอัตโนมัติ นายริซกี หลำมาหลี Asst.Prof.Dr. Yuthapong Pianroj Open
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับใช้ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของพนักงานขับรถบรรทุก บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด นายธานี สุขบางนบ Asst.Prof.Dr. Pattama Senthong Open
ระบบซื้อขายสินค้าทางการเกษตรและประมงด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม นายณัฐชานนท์ โต๊ะหลาง Asst.Prof.Dr. Siriwan Kajornkasirat Open
แอพพลิเคชั่นสำหรับการแนะนำการเลือกสีรองพื้นสำหรับใบหน้า นางสาวศิริอาภา จันทร์หอม Asst.Prof.Dr.Jinda Kongcharoen Open
การสำรวจจันทน์กะพ้อในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 3 นายอภิสิทธิ์ ทองเอียด Asst.Prof.Dr.Theera Srisawat Open
การจัดทำข้อมูลให้บริการเป็นภาษาจีน กรณีศึกษา : โรงแรม อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ แคมป์ช้าง แอนด์ รีสอร์ท นางสาวธัญรดา เพ็งหนู A-Thipat Nitnara Open
การผลิตเม็ดพลังงานเชื้อเพลิงทอร์ริไฟร์จากลำต้นไม้ปาล์มน้ำมัน นายเกริกชัย สวนสนอง AUJCHARIYA CHOTIKHUN Open
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สลัดควินัวเพื่อสุขภาพ นางสาวณัฐณิษฐา ยอดเยี่ยม BENCHAMAPORN PIMPA Open
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำความสะอาดในไลน์ผลิต นางสาวชัญญานุช ยับ BENCHAMAPORN PIMPA Open
การผลิตอาหารข้นจากยีสต์เป็นแหล่งโปรตีนสำหรับแพะเนื้อและแพะนม นางสาวณัฐรุจา ดำพิลา BODEE KHAMSEEKHIEW Open
ผลของการเสริมยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตแพะเนื้อลูกผสม นางสาวพิมพ์วิภา เชื้อบุญ BODEE KHAMSEEKHIEW Open
ผลของการเสริมผงบอระเพ็ดในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของแพะเนื้อ นางสาวปวีณนุช นะระโต BODEE KHAMSEEKHIEW Open