ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 1 2 3 4 5 >
แอพพลิเคชันควบคุมอัจฉริยะเพื่อสร้างระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ นางสาวณิชาภัทร ไตรระเบียบ ASSOC. PROF. DR.CHADAPUST SUDSIRI Open
Chemical Constituents from Fruits of Sapium indicum องค์ประกอบทางเคมีจากผลสมอทะเล นางสาวพรชนก มุสิกะพงศ์ Assoc. Prof. Dr.Parinuch Chumkaew Open
การศึกษาความหลากหลายของแมลงน้ํา บริเวณบ่อน้ําจืด ตําบลคลองขุด จังหวัดสตูล นางสาวพิมพ์พจี แก้ววงศ์ Assoc. Prof. Dr.Pongsak Laudee Open
ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้น้ำบริเวณทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง นางสาวพิชชาภา ทองปราง Assoc. Proof. Dr. Pongsak Laudee Open
การศึกษาเนื้อเยื่อวิทยาของอสุจิปูม้าที่ได้รับการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า นางสาววชิราภรณ์ ชะนะ Associate Professor. Dr. Pattira Pongtippatee Open
The applied of a Database System for managing spare parts in Engineering department นางสาวนิภาวรรณ บรรลือ Asst. Dr. Yuthapong Pianroj Open
คุณสมบัติของแบคทีเรียต่อการกระตุ้นการเติบโตต้นข้าวหอมไชยา และความมีชีวิตของชีวภัณฑ์อัลจิเนตที่เก็บรักษาร่วมกับปุ๋ยเคมี นายธราเทพ รอดสม Asst. Prof. Dr. Duangkhaetita Kanjanasopa Open
ความหลากหลายของปรสิตในปลากระบอก บริเวณปากแม่น้ํา อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวอรอนงค์ สระแผง Asst. Prof. Dr. Kanda Kamchoo Open
A study of efficacy of type antioxidant in palm olein นางสาวประกายแก้ว สุวรรณฤทธิ์ Asst. Prof. Dr. Karthikeyan Venkatachalam Open
การลดการเกิดฟิล์มแพคน้ำดื่มคริสตัลขวด PET ขนาด 600 mL หลวมให้เป็นศูนย์ นางสาวสุณัชชา อ่อนแก้ว Asst. Prof. Dr. NARISSARA MAHATHANINWONG Open
การพัฒนาคุณภาพน้ำยาล้างจานเพื่อชะลอการเสื่อมสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพต่อการขจัดคราบเมื่อใช้กับเครื่องล้างจาน นางสาวปณิดา ชัมพูทนะ Asst. Prof. Dr. Natthida Rakkapao Open
การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิตยางรถจักรยานยนต์ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นายอครพล นวลสกูล Asst. Prof. Dr. Pattama Senthong Open
การปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บสารเคมีอันตรายภายในบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายวารุต ทองอ่อน Asst. Prof. Dr. Pattama Senthong Open
พฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันอันตรายจากเสียง ของพนักงานบริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด นางสาวจิตติพา ศรีนคร Asst. Prof. Dr. Pattama Senthong Open
การประเมินความร้อนและท่าทางการทำงานในการทำหมูย่างของจังหวัดตรัง นายกิตติพงษ์ แย้มสรวล Asst. Prof. Dr. Pattama Senthong Open
ผลของการไว้แขนงที่ส่งผลต่อน้ำหนักผลและคุณภาพเมล็ดมะเขือเทศ พันธุ์ 91ALBAxRUFUS นางสาวพัทธมน วิทยะพงศ์ Asst. Prof. Dr. Suchart Choengthong Open
ประเมินศักยภาพของพืชกับดักแบบขับไล่และดึงดูดเพื่อการจัดการแมลงศัตรูพืชในแปลงถั่วฝักยาว นางสาวอรุณกมล ฤทธิกูล Asst. Prof. Dr. Wigunda Rattanapun Open
องค์ประกอบทางเคมีใบของต้นมะฮอกกานี (Chemical Constituents from the Leaves of Swietenia macrophylla) นางสาวอักษราภัค เต็มภาชนะ Asst. Prof. Dr.Saranyoo Klaikiay Open
การจัดทำวีดีโอคอนเทนต์ติดตามผลงานนักเตะญี่ปุ่นที่ไปค้าแข้งในต่างแดนร่วมกับบริษัท Digital Savvy นายณัฐชานนท์ โต๊ะหลาง Asst. Prof. Dr.SIRIWAN KAJORNKASIRAT Open
กระดาษกันกระแทกฉีดพ่นสารสกัดจากเปลือกมังคุดชะลอการเน่าเสียของผลกล้วยหอม (Cushioning Paper Sprayed with Extracts from Mangosteen Peel to Delay the Spoilage of Bananas) นางสาววิลาศิณี มูณีวรรณ Asst. Prof. Dr.Watcharasuda Hualkasin Open